Podzimní sázení ovocných stromů

Podzimní sázení ovocných stromů

Podzim bývá pro zahrádkáře velmi hektickým obdobím. Na zahradě je totiž nutno ještě před příchodem zimy stihnout mnoho věcí. Jedná se jak o zazimování rostlin, půdy, nářadí či skleníku. Podzim je také především časem sklizně úrody ovocných stromků, ale toto období je také vhodné pro jejich výsadbu.

Většina zahrádkářů, nebo majitelů zahrad, či chat, pěstuje ovocné stromky. Je to jednak z hlediska estetického, ale stále častěji je to záležitost dnešních trendů. 

Pěstování bio ovoce, ovoce, které není chemicky či jinak ošetřeno, a je čerstvé, se stává stále větším chtíčem dnešních zahrádkářů a pěstitelů.

A právě podzim je tou nejvhodnější dobou také pro výsadbu ovocných stromků. Je to zejména z důvodu chladnějšího období, kdy se rostliny nachází v době vegetačního klidu.
 
V tomto článku se dozvíte: O podzimní výsadbě, jak pečovat o stromy 

 

Půda není zatím promrzlá moc do hloubky, což vytváří ideální podmínky k zakořenění rostliny. Nemusíte však zoufat, pokud to nestihnete ještě teď, na podzim, dohnat to můžete i brzy na jaře.

Podzimní výsadba má však proti té jarní jisté výhody. Jednou z nich je fakt, že rostlina v zimě využívá vláhu ze sněhu a ihned na jaře začíná regenerovat. Stromy vysazené na podzim se také často lépe ujímají, než ty vysazené z jara. 
Jedinou výjimku tvoří broskvoně, které je obecně doporučováno sázet na jaře, a to z toho důvodu, aby je zima nepoškodila.

Kořenové pletivo

Před výsadbou je nutné zkontrolovat stav kořenů rostliny. Důležité je zkrátit kořeny ostrým nožem, nebo dvousečnými nůžkami. Všechny řezy by měly být hladké a kolmé na osu kořene.

Poškozené či nemocné kořeny je nutné odstřihnout a to vždy tak, aby podzemní a nadzemní část rostliny byla vždy v rovnováze. Nepoškozené kořenové pletivo lze rozeznat podle bílé barvy. Kdežto pletivo poškozené je hnědé nebo i černé barvy. Zkrátit je nutné i příliš dlouhé, nebo velmi slabé kořeny.
 

Výsadba              

V první řadě bychom si měli připravit kbelík kvalitního kompostu, který se používá jako podklad spodní části vykopané výsadbové jámy. Ta by měla být hluboká alespoň 0,5 m a široká dle velikosti vysazované rostliny.
 Při vykopávání jámy je vždy lepší oddělit horní část půdy od té spodní. Ta se totiž v jednotlivých vrstvách liší svým složením. Zhruba prvních 20 cm zeminy bývá nejvíce provzdušněno, tudíž je velmi kvalitní. Do této vrstvy je vhodné přimíchat zahradnický substrát nebo kompost. Rostlinám jistě také prospěje přidání pomalu rozpustného organického hnojiva.

Umělá hnojiva ani vápno do jámy nepatří. Tyto chyby pak vedou k uhynutí stromku.

Do vzniklé jámy bývá také doporučováno nalít 2 kbelíky vody a ty poté dno vystlat horní vrstvou zeminy. Poté můžete vložit rostlinu do jámy a začít zasypat zasypávat její kořenový bal zeminou, kterou jste získali při vyhlubování jámy. 

Nejprve však použijte zeminu z horní části, tedy tu s přidaným substrátem či kompostem.

Do jámy navíc neumisťujte žádná další hnojiva a v žádném případě pak vápno. To bývá častou chybou zahrádkářů a nevede to k ničemu jinému, než k uhynutí stromku. Taktéž se vyhněte umělým hnojivům na povrchu výsadby. 

Důležité je také stromek držet při výsadbě ve správné výšce. Vždy by totiž místo, kde byl stromek naroubován, měl zůstat nad povrchem půdy. Doporučuje se alespoň 10 cm. 

Vhodné je také poskytnout rostlině příslušnou oporu a samozřejmě nezapomínáme strom po výsadbě dostatečně zavlažit.

Sestřih 

Úpravu koruny lze provádět jak před samotnou výsadbou tak po ní. Důležité je především zakrátit terminál, tzn. prodloužit osu kmene a to tak, aby převyšoval ostatní výhony  koruny minimálně o jednu třetinu. V koruně je vhodné ponechat zpravidla 4 kosterní výhony.

Zároveň bychom měli dbát na to, aby byly rovnoměrně rozmístěny kolem terminálního výhonu. Následně provedeme zkrácení kosterních výhonů a to na 3-5 oček, vždy na pupen směřující ven z koruny. Zabráníme tak zbytečnému zahuštění koruny.
 

Následná péče

V období, kdy si stromek začíná zvykat na nové prostředí, oslunění a půdní reakci je pro jeho život téměř rozhodující. Proto je třeba rostlině zajistit dostatečnou a především odpovídající zálivku. První hnojení se pak doporučuje až s příchodem jara.