6 Druhů Hydroponických Systémů

6 Druhů Hydroponických Systémů

  • Zvolte si svůj hydroponický systém…Čtyři nejčastěji používané techniky pro začátečníky jsou systémy Ebb & Flow, Top Drip System, Deep Water Culture a Wick System. 
  • Existuje 6 základních typů hydroponických systémů a je používáno stovky variant těchto základních typů systémů, ale všechny hydroponické metody jsou variací (nebo kombinací) těchto šesti:

 

1. Pasivní systémy 

Wick systems je zdaleka nejjednodušším typem hydroponického systému. Jde o  tzv. knotové systémy, kde se nepoužije čerpadlo a proces funguje na tzv. vlásečnicovém efektu. Pro vysvětlení: knot je jedním koncem ponořen do nádoby se živným roztokem, který se samovolně nasává a prostupuje na druhý konec knotu, který ústí do kořenového obalu. Vhodný je především pro půdní substráty a pro většinu velmi pomalu rostoucích pokojových rostlin či dokonce stromů. Díky knotu je totiž udržována stálá vlhkost a zmíněné typy rostlin lze v klidu nechat i dva-tři týdny bez dozoru a jakékoliv péče. Ovšem pozor na velké rostliny nebo ty, které používají větší množství vody. Pro ty by knot nemusel dodávat dostačující množství vláhy.

2. Pěstování na vodě

Deep Water Cultivation (DWC) je název pro klasický systém používaný v botanických laboratořích. Systém vodních kultur je nejjednodušší ze všech aktivních hydroponických systémů. Plošina, která ve svých otvorech drží perforované květináče s rostlinami, je obvykle vyrobena z pěnového polystyrénu a plove přímo na hladině živného roztoku. Na dně se nachází oxidační kámen (používaný v akváriích) spojený s malým vzduchovým čerpadlem, které dodává vzduch do vzduchového kamene. Ten bublinkuje živný roztok a dodává kyslík do kořenů rostlin. Problém u tohoto systému může nastat v situaci, kdy dojde k poruše vzduchového čerpadla.

3. Metoda zaplavení a odvodnění

Ebb & Flow (Flood and drain) je klasický velmi jednoduchý a spolehlivý hydroponický systém, který zavlažuje rostliny v časových intervalech. Rostliny jsou typicky uspořádány v jednotlivých nádobách naplněných pěstebním médiem dle vlastního výběru v napouštěcí vaně (mohou být použity nádoby jakékoliv velikosti).

Na rozdíl od hluboké vodní kultury, systémy zaplavení a odvodnění neudržují kořeny rostlin trvale suspendované v roztoku živin. Namísto toho se pěstební zásobník dočasně zaplaví živným roztokem a pak se vypouští roztok zpět do nádrže. Tato akce se obvykle provádí pomocí ponořeného čerpadla, které je připojeno k časovači. Jakmile časovač zapne čerpadlo, živný roztok je načerpán do pěstebního zásobníku. Když časovač vypne čerpadlo, roztok živných látek proudí zpět do nádrže. Činnost časovač je nastaven v závislosti na velikosti a druhu rostlin, teplotě a vlhkosti okolí a typu použitého pěstebního média.

Tento způsob závlahy dodává rostlinám potravu a vlhkost do kořenových systémů ve specifických dávkách. Když je napouštěcí vana suchá, mají kořeny šanci absorbovat kyslík, což zajistí, že se nerozmočí.

Systém zahrnuje jednoduché čerpadlo, zavlažovací hadičku a vypouštěcí ventil. Hotový systém se naplní pěstebním médiem.

U tohoto systému může nastat problém při dlouhodobých výpadcích elektrické energie, kdy může dojít k vyschnutí kořenů.

hydroponické systémy

4. Kapkové závlahové systémy 

Top drip systems jsou pravděpodobně nejrozšířenějším typem hydroponického systému ve světě. Provoz je jednoduchý, časovač ovládá ponorné čerpadlo. Časovač zapne čerpadlo a živný roztok je přiváděn do jednotlivých hadiček, které zásobují rostliny jednotlivě postupným odkapáváním živného roztoku. V obnovovacím kapkovém systému se přebytečný roztok živin shromažďuje zpět do zásobníku pro opětovné použití. U systému bez obnovy roztok není shromažďován pro opětovné použití.

Obnovovací kapkový systém využívá mnohem účinnější živný roztok, protože přebytečné roztoky se znovu používají, což také umožňuje použití levnějšího časovače, protože systém regenerace nevyžaduje přesné ovládání zavlažovacích cyklů. Naopak neobnovovací systém musí mít přesnější časovač, aby bylo možné upravit cykly zavlažování tak, aby se zajistilo, že rostliny obdrží dostatek živného roztoku a aby odtok byl omezen na minimum.

Neobnovovací kapkový systém nevyžaduje takovou údržbu, jako je tomu u obnovovacího systému, protože přebytečný živný roztok není recyklován zpět do nádrže. Takže pevnost živin a pH zásobníku se nebudou měnit. To znamená, že zásobník může být doplněn živným roztokem upraveným o pH a pak je možné na něj zapomenout, dokud se nebudete muset více mísit. Obnovovací systém může mít velké změny v hodnotách pH a živin, které pak vyžadují pravidelnou kontrolu a úpravu.

5. Metoda živné vrstvy

Nutrient Film Technique (N.F.T.) jedná se o druh hydroponického systému, na který většina lidí myslí, když přemýšlejí o hydroponii. Živný roztok se zde přivádí ponorným čerpadlem ze zásobníku do pěstební nádoby, kde vytvoří mělkou a pomalu tekoucí vrstvu. Roztok živin protéká přes kořeny rostlin a potom se odvádí zpět do nádrže.

Jednou z hlavních výhod NFT je dokonalé okysličování díky tomu, že se živný roztok rovnoměrně rozprostírá po celé ploše pěstitelské nádoby, protože sklon nádoby je nastaven na 2-3%. K reakci mezi živným roztokem a vzduchem tak dochází na celé ploše. U této metody je perfektní okysličování celé vrstvy, a tím pádem rostlin. Instalace systému je snadná a lze ho sestavit téměř z čehokoli, co má pěstitel po ruce.

6. Aeroponické systémy 

Přeměňují živný roztok na mlhu za pomoci ultrazvukové membrány. Ve vzduchu se tvoří tzv. suchá mlha – kapičky mají průměr asi 2,5 mikronu, takže člověk je není schopen jako vlhkost vnímat. V aeroponii přijímají rostliny vodu a živiny ze vzduchu. Některé aeroponické systémy jsou speciálně upravené na indoorové pěstování.