12 Nejlepších, Pěstební médií (pro Hydroponii)

12 Nejlepších, Pěstební médií (pro Hydroponii)

  • Média jsou materiály, které fyzicky podporují růst rostlin.
  • Dobré médium dodává kořenům rostlin dostatečnou cirkulaci vzduchu, aby se voda a živiny dostaly účinně ke kořenům, a výsledkem byl zdravý kořenový systém.
  • Existují pravděpodobně stovky různých druhů pěstebních médií. Všechno, po čem rostlina může růst, je považováno za pěstební médium.
  • Existují uměle vytvořená i organická (přírodní) média. Dokonce i obyčejný starý VZDUCH může být účinným rostoucím prostředím pro kořeny.

Pěstební média v Hydroponii

Volba nejlepšího pěstebního média, které by mělo splnit správný účel, závisí na mnoha proměnných. Typ systému, který se bude používat, jaký druh plodiny se bude pěstovat a místní prostředí, to jsou jen některé z mnoha rozhodujících faktorů při výběru pěstebního média. Může existovat několik médií, které budou fungovat stejně dobře pro konkrétní potřeby.

Níže jsou uvedeny nejpopulárnější typy pěstebních médií.

1. Oasis kostky

Tyto lehké kostky jsou pěstební médium určené jak pro semena, tak pro řízky. Jsou podobné minerální vlně, používané pro klíčení, ale nemusí být předem namočená. Médium má neutrální pH a velmi dobře zadržuje vodu.

Kostky jsou určeny jako počáteční médium a dodávají se ve třech velikostech. Je to docela všestranné pěstební médium, protože může být transplantováno do mnoha různých typů hydroponických systémů (nebo do půdy).

2. Kokosové vlákno a kokosové lupínky

Kokosové vlákno pochází z vnějšího lusku kokosových ořechů. Dříve bylo považováno za odpadní produkt a je jedním z nejlepších dostupných pěstitelských médií. Velmi rychle se stává jedním z nejpopulárnějších pěstitelských médií na světě. Jedná se o práškové šupinky samotného kokosu. Je to první zcela "organické" pěstební médium, které nabízí špičkový výkon v hydroponických systémech. Rozkládá se velmi pomalu, takže neposkytuje žádné živiny rostlinám, které v ní rostou, což je ideální pro hydroponii. Kokosové vlákno je také pH neutrální, udržuje vlhkost velmi dobře, a přesto umožňuje dobré provzdušňování kořenů.

Kokosové vlákno přichází ve dvou formách - kokosové vlákno a kokosové lupínky. Oba dva jsou vyrobeny z kokosových lusků, jediný rozdíl je ve velikosti částic. Velikost kokosových vláken je přibližně stejná jako hlína pro pokojové rostliny, zatímco velikost kusů kokosových lupínků je spíše jako malé dřevěné třísky.

Větší velikost kokosových lupínků umožňuje vytvořit větší množství vzduchových kapes mezi jednotlivými kousky, což způsobuje skvělé provzdušňování kořenů.

Existuje mnoho výhod – zachovává si větší kapacitu kyslíku než minerální vlna, ale má také vynikající schopnost zadržovat vodu než minerální vlna, což je reálná výhoda pro hydroponické systémy, které mají občasné zavlažovací cykly.

Kokosové vlákno má také vysoký obsah hormonů stimulujících kořen a poskytuje určitou ochranu proti kořenovým onemocněním, včetně napadení houbou. Holandští pěstitelé zjistili, že směs 50% kokosových vláken a 50% keramzitových granulí je ideálním kultivačním médiem.

Při pořízení kokosových vláken je dobré dát si pozor na jejich kvalitu. Jsou běžně k dispozici, nižší třídy kokosových vláken, které mají vysoký obsah mořské soli a jsou velmi jemnozrnné.

Toto kokosové vlákno nižší třídy může vést k neuspokojivým výsledkům při použití v hydroponickém systému.

3. Perlit

Starý dobrý perlit! Už mnoho let se používá jako přísada do půdy pro zvýšení provzdušnění a propustnosti půdy. Perlit je těžební materiál, forma vulkanického skla, která se při rychlém zahřátí na více než 900° C přemění na granulát, který vypadá jako popcorn (voda, která se při tom odpařuje, dělá nespočet malých bublinek).

Kypří, zvlhčuje a provzdušňuje půdu nebo zahradnický substrát.

Perlit je jedním z nejlepších hydroponických pěstebních médi. Používá se samostatně nebo v kombinaci s jinými médii. Perlit se běžně používá s vermikulitem (směs 50-50 je velmi oblíbeným médiem) a je také jednou z hlavních složek půdních směsí. Perlit má dobré odváděcí účinky, což z něj činí dobrou volbu pro hydroponické systémy knotového typu. Protože je perlit velmi lehký a vznáší se, samo o sobě nemusí být tou nejlepší volbou jako pěstební médium pro systémy zaplavení a odvodnění. Perlit je také relativně levný.

Největší nevýhodou perlitu je to, že nezadržuje dobře vodu. Což může mít za následek, že mezi zavlažováním rychleji vyschne. Prach z perlitu není příznivý pro zdraví, takže při manipulaci s ním je vhodné nosit masku proti prachu.

4. Vermikulit

Vermikulit je další těžený materiál. Je to křemičitan, který jako perlit expanduje při vystavení velmi vysokému teplu. Ve svém přirozeném stavu připomíná slídovou skálu, ale když se rychle zahřívá, expanduje v důsledku generování interlaminární páry. Jako pěstební médium je velmi podobný perlitu, kromě toho, že má relativně vysokou kapacitu katexu, což znamená, že může obsahovat živiny pro pozdější použití.

Stejně jako perlit i vermikulit je velmi lehký a má tendenci plout. Vermikulit se nejčastěji používá v kombinaci s perlitem, protože se vzájemně dobře doplňují. Vermikulit si uchovává vlhkost (asi 200 až 300% hmotnosti) a perlit neumí vyvážit pěstební médium tak, aby udržel vodu a živiny dobře, ale stále dodává kořenům dostatek kyslíku. Směs vermikulitu a perlitu 50/50 je velmi oblíbeným médiem pro hydroponické kapkové systémy, stejně jako systémy zaplavení a odvodnění. Vermikulit je levný.

Hlavní nevýhodou vermikulitu je to, že si zachovává příliš mnoho vody, aby mohl být použit sám. To může udusit kořeny rostlin, pokud je použit napřímo.

5. Písek

Písek je ve skutečnosti velmi častým rostoucím médiem používaným v hydroponii. Vzhledem k tomu, že velikost jeho částic je menší než běžná hornina, vlhkost neodtéká tak rychle. Často se přidává do pěstebních médií, což umožňuje lepší odvodnění a poskytuje strukturu. Pomáhá také dávat váhu směsi a přidává určitou hustotu. Může být použit také samostatně v hydroponických systémech. Když je písek používán tímto způsobem, považuje se to za pískovou kulturu, která je variací štěrkové kultury, kde je písek, který se používá především k ukotvení rostlin na rostoucích lůžkách nebo v podnosu, mnohem jemnější než volba štěrkového pěstebního média.

Je vhodné použít největší velikost zrna písku, protože to umožňuje lepší provzdušňování kořenů zvýšením velikosti vzduchových kapes mezi zrnky písku. Písek je také běžně smíchán s vermikulitem, perlitem a kokosovým vláknem, což také pomáhá provzdušňování kořenů.

hydroponie

6. Rockwool

Rockwool, nazývaný také minerální vlna, je jedním z nejběžnějších rostlinných médií používaných v hydroponii. Rockwool je sterilní, porézní, nerozložitelné médium, složené převážně ze žuly anebo vápence, které jsou zahřáty, roztaveny, spřádány do nití a pramenů jako je cukrová vata. Poté se minerální vlna se pak tvaruje na bloky, listy, kostky nebo desky.  Rockwool je dlouho používané hydroponické pěstební médium, zvláště pokud jde o zasazení semen nebo klonů. Před použitím musí být vyváženo ph. To se provádí namočením kostek ve vodě s vyváženým ph. Rockwool je vyroben tak, aby kořenům rostlin bylo umožněno perfektní proudění vzduchu a nebyly stlačeny v kostkách.

Velikou výhodou rockwoolu je jeho savost. Dokáže bez pravidelné zálivky vydržet vlhký i několik dní. Je ale potřeba dbát na to, aby nedošlo k jeho přílišnému nasycení vodou. Pak by mohlo dojít k udušení kořenů rostlin a také k hnilobě dříví a hnilobě kořenů.

Nevýhodou je však jeho celistvost – pokud si představíme rohož dlouhou jeden metr, do které umístíme 3 rostliny, a jedna z nich nám uhyne, je velice pravděpodobné, že uhnilé kořeny začnou šířit plíseň i po kořenech zdravých jedinců a tím ohrozí výslednou sklizeň.

7. Keramzit

Keramzit je nerozložitelné sterilní pěstební médium, které drží vlhkost, má neutrální pH, a také propojí živný roztok do kořenových systémů rostlin. Nejde o nejlevnější médium pro hydroponické pěstování, ale může být nákladově efektivní, pokud je pěstování dlouhodobým koníčkem nebo investicí. Po sklizni vaší zahrady lze toto hydroponické pěstební médium vyčistit, sterilizovat a znovu použít pro další nové rostliny. Jeho mnoho výhod a snadné použití znamená, že je k dispozici téměř v každém obchodě s hydroponií. Dbejte na to, aby nedošlo k vdechnutí prachu a před použitím dobře opláchněte

8. Říční kameny

Říční kameny nejsou porézní, proto nedrží a nezachovávají vlhkost v kořenové zóně hydroponických systémů. Kameny jsou nerovnoměrné, takže mezi nimi je spousta vzduchových kapes a kořeny mohou dostat spoustu kyslíku, ale voda jimi snadno odtéká pryč. Kameny nebudou nasávat vlhkost, takže bude potřebné upravit cykly zavlažování, aby kořeny nemohly vyschnout mezi intervaly zavlažování. Říční kameny je vhodné kombinovat s kokosovými lupínky nebo jinými kultivačními médii, které absorbují vlhkost a pomohou tak kamenům udržet vlhkost déle.

Kvůli dobým odvodňovacím vlastnostem kamenů je velmi vhodné je použít s jinými hydroponickými rostlinnými médií pro odvodnění, které by jinak mohly být vodou nasyceny. Vrstva kamenů na dně pěstební nádoby bude udržovat pěstební médium zasazené ve vodě na dně nádoby tak, aby nebylo vodou přesycené.

9. Borovicové hobliny

Borovicové hobliny je levným hydroponickým pěstebním médiem a mnoho komerčních pěstitelů ji používá. Obecně pro hydroponické kapkové závlahové systémy. Čím větší jsou hobliny, tím větší vzduchové kapsy nudou mezi hoblinkami, a tím lépe budou provzdušněné kořeny. Borovicové hobliny jsou dřevěný výrobek, takže snadno absorbují vodu, což může být snadno způsobit podmáčení. Proto je vhodné se ujistit, zda má systém dobré odvodnění, aby hobliny nebyly posazeny ve vodě. V případě, že budou posazeny ve vodě, bude dobré umístit vrstvu kamenů na dno nádoby, aby pomohly k odvodnění.

10. Kompozitní a stará borová kůra

Borová kůra je dlouhodobě používaným rostlinným médiem v hydroponii. Obecně byla považována za odpadní produkt, ale našla i využití jako zemní kompost, stejně jako substrát pro hydroponicky pěstované plodiny. Borová kůra je považována za lepší než jiné druhy kůr stromů, protože odolává lepšímu rozkladu a má méně organických kyselin, které se mohou vyluhovat do živného roztoku než je tomu u jiných. Kůra se obecně označuje jako čerstvá, kompostovaná nebo letitá.

11. Rýžové slupky

Jeto vedlejší produkt rýžového průmyslu. I když jsou organickým rostlinným materiálem, rozkládají se velmi pomalu jako kokosové vlákno, čímž jsou vhodné jako pěstební médium pro hydroponii. Rýžové slupky se označují buď jako čerstvé, letité, kompostované a předvařené, nebo karbonizované. Čerstvé rýžové slupky se obvykle vylučují jako hydroponické pěstební médium kvůli vysoké pravděpodobnosti kontaminantů, jako je rýže, zárodky plísní, bakterie a semena trávy. Jakékoliv zárodky plísní, bakterie a mikroorganismy zabíjí a zanechává sterilní a čistý produkt usušením předvařených rýžových slupek po jejich vymlácení.

Rýžové slupky se také často používají jako součást směsi pěstebních médií, jako je 30% -40% rýžových slupek a směs borové kůry. Celkové pH předvařených a kompostovaných rýžových slupek se pohybuje v rozmezí od 5,7 do 6,5, což je správné v rozmezí pH u většiny hydroponicky pěstovaných rostlin. Čerstvé nebo kompostované rýžové slupky mají tendenci mít vysoký obsah manganu (Mn). Problému s manganovou toxicitou je však možné se vyhnout, pokud je hodnota pH vyšší než 5. Což je pod normální hodnotou pro hydroponii tak jako tak.

12. Krystaly pohlcující vodu (polymery pohlcující vodu)

Polymerní krystaly pohlcující vodu jsou již dlouhou dobu používané v mnoha průmyslových odvětvích. Vše, od dětských plen, až po sportovní průmysl, kde se používají v textilních látkách, které mohou být přikládány na hlavě nebo krku, aby byla pokožka udržována v suchu a v pohodě. Používají se také v zahrádkářství, kde se krystaly mísí do půdy, aby pomohly udržet vlhkost v půdě. Květináři je používají ve vázách k udržení čerstvých a barevných květin pro hezký vzhled. Když nasají vodu, vypadají jako želé. Po vysušení mohou být znovu uloženy a znovu použity.

Polymerní krystaly pohlcující vodu nejsou běžnými hydroponickými pěstebními médii, ale stejně jako všechny ostatní rostou na popularitě. Většinou kvůli jejich zvýšené dostupnosti. Jsou poměrně levné a opakovaně použitelné. Nicméně používané samostatně neumožňují kořenům získat mnoho kyslíku. Jelikož jako želé se společně zabalí a vyplní vzduchové kapsy. Krystaly o větší velikosti jsou vhodnější pro použití v hydroponii. Větší velikost pomáhá udržovat vzduchové kapsy mezi krystaly. Také kombinace s říčními kameny nebo s jinými podobnými pěstebními médii s krystaly přispěje ke zvýšení vzduchových kapes mezi krystalky.

Použití polymerních krystalů pro hydroponii umožňuje některé z nejjednodušších návrhů hydroponického systém. Dokonce i na nejomezenějších rozpočtech. Jednoduše namáčejte některé krystaly pohlcující vodu v živném roztoku a pak je vložte do kontejneru. Semínka pak umístit na krystaly a máte hydroponicky pěstovanou rostlinu. Není zapotřebí žádné čerpadla. Jen je potřeba se ujistit, že na dně kontejneru jsou otvory a umístěte nádobu do živného roztoku jednou nebo dvakrát týdně, aby se krystaly znovu zavodnily.