Zakládáme trávník

Zakládáme trávník

Při zakládání trávníku je důležité správně vybrat. Ptáte se co? V první řadě travní semeno. Rozhodující je nejen složení půdy, ale i aktivity, které bude muset trávník snést - zahradní grilování, hru dětí, pobyt vašich domácích mazlíčků. Výběr ovlivňuje například i to, zda bude vystaven slunci nebo stínu.

Krásnou souvislou zelenou plochu si můžete založit buď výsevem (levnější, ale pracnější alternativa), nebo položením hotového travního koberce.

Výběr správného osiva - předpoklad úspěchu

V nabídce je množství osiva, které se odlišují kvalitou. Rozhodnout se pro správný typ nemusí být vždy jednoduché. Při výběru je důležité vědět:

  • na co bude trávník sloužit (zda bude více zatěžován nebo spíše reprezentativní)

  • na jakém místě bude růst (slunce - stín, sucho – vlhko)

Pozornost je třeba věnovat procentuálnímu zastoupení jednotlivých travních druhů ve směsi. Nejčastěji se v travním osivu nachází psineček (Agrostis tenius), kostřava (Festuca rubra), lipnice (Poa pratrensis) a jílek (Lolium perenne). V současnosti si můžete koupit namíchané osivo přesně podle charakteristik vašeho pozemku. V nabídce je osivo na zakládání luxusnějších a na sport využívaných trávníků, případně do stínu, na slunce nebo na obnovu a dosévání starších trávníků. Atraktivní je i luční směs či ekologický trávník s jetelem. Do kvalitního osiva se rozhodně vyplatí investovat. Trávník si přece nezakládáte na rok či dva.

Jak na to?

Nejdůležitější je příprava podloží. Zanedbat ji se opravdu nevyplácí! V první řadě byste měli půdu zbavit kořenů, plevelů či stromů, a také případného stavebního odpadu a podobně. Poté zrýt a následně její povrch vyrovnat - nejdříve nahrubo a nakonec shrabat do jedné úhledné roviny. Teprve potom můžete začít s výsevem. Nejlepší je zakládat nový trávník za bezvětrného počasí, ideální když je zataženo. Osivo se dá rozhodit ručně, lépe však je využít aplikační vozík. Po výsevu osivo jemně zapracujte do půdy (například hráběmi), celou plochu uválcujte a zavlažte. Tráva vyklíčí asi za týden, příští trávník však třeba alespoň měsíc intenzivně zavlažovat - pokud neprší a je teplé počasí i třikrát denně. Čas na první sekání nastane asi po 8 týdnech.

Pokládání travních koberců

Pokud nepatříte mezi obdivovatele pomalu, ale jistě rostoucí trávy, můžete si založit trávník - položením travních koberců. Je to sice dražší, zato však rychlejší řešení. Důležité je, abyste travní pláty položili hned po nákupu (od osvědčených pěstitelů, kteří používají šlechtěné travnaté odrůdy určené speciálně pro tento účel).

Tajemství úspěchu je v přípravě půdy

Příprava půdy na zakládání trávníku se neliší od přípravy na výsev trávníku. Důležité je důkladné odplevelení (nejlépe kvalitním herbicidním přípravkem), odstranění stavebního či jiného odpadu, kamenů, starých pařezů a precizní překopání či provzdušnění. Těžké půdy můžete vylepšit prosetým kompostem a pískem. Není na škodu rozsypat po povrchu i kvalitní zahradnický substrát. Povrch pak pohrabte, zbavte všech hrud a jemným válcem uválcujte. Půda by měla před položením travního koberce slehnout, jinak se vytvoří vlny a promáčknutí. Přesto, že se to dá, nedoporučuje se v jeden den upravovat terén i pokládat travní koberce. Opačný extrém je příliš zhutněna a ulehnutí plocha. Ta zase může způsobit pomalejší zakořeňování nebo žloutnutí trávníku.

Založení trávníku

Na založení trávníku je vhodné použít univerzální travní směs nebo parkovou směs. Tyto směsi jsou vhodné i na rekultivaci pozemků a opravy stávajících travnatých ploch. Semena, z nichž jsou složeny, mají velmi dobrou klíčivost, snášejí vysokou zátěž a nepříznivé podmínky. Trávník se rychle obnovuje a je odolný proti sešlapání.

Chcete-li mít pěkný hustý a zelený trávník, počítejte s tím, že se o něj budete muset starat téměř celoročně.


Travní směs AGRO UNIVERZÁL je ideální pro parkové úpravy zahrad, sídlišť a okolí cest. Zajišťuje rychlé zatravnění a obnovu, má dobrou schopnost odolávat plevelům a dobře se zapojuje do stávajících trávníků. Balení: 500 g.

Travní směs univerzální je určena pro široké použití při parkových úpravách zahrad, zakládání travních ploch na sídlištích, úprav okolí staveb, rekultivacích pozemků apod. Výborně se hodí na opravy stávajících zatravněných ploch. 1 kg.

Hra dětí, rekreace, odpočinek

Na trávníky, které budou intenzivně a pravidelně zatěžované dětskou hrou, sportovními a jinými rekreačními aktivitami, je vhodné volit travní směsi odolné proti vysoké zátěži. Tyto jsou vhodné např. i na zakládání hřišť nebo do okolí bazénů. Na provzdušnění půdy se doporučuje použít travní písek.

Travní osivo Sport je svým složením určeno k použití na zatěžovaných místech. Obsahuje odrůdy trav , které mají schopnost rychlé regenerace po pošlapání a jsou vysoce odolné proti poškození. Balení obsahuje 2 kg.

Směs vhodná pro sportovní areály od ploch využívaných k aktivní rekreaci až po profesionální fotbalová hřiště. Je složena z druhů a odrůd odolných sešlapávání. Balení obsahuje 2 kg.

Do stínu

Na trávníky zastíněné zdmi, domy či stromy jsou vhodné travní směsi určené do extrémních podmínek nebo speciální namíchané travní směsi pro tento účel. Travní směs je vytvořena ze semen, které nesou vyšší vlhkost půdy a zastínění.

Směs do stínu je určena pro založení travnatých ploch na místech, která trpí nedostatkem světla. Směs je složena z druhů trav, které i lépe snášejí vlhčí prostředí. Balení obsahuje 2 kg.

Směs do stínu je připravena z odrůdy trav vysoké kvality. Oproti jiným travním směsím se vyznačuje mírně odlišnými požadavky na růst a ke svému růstu nevyžaduje přímý sluneční svit. Balení obsahuje 500g.

Na sluneční plochy

Na trávníky zatížené celodenním slunečním zářením jsou vhodné travní směsi určené do extrémních podmínek nebo speciální namíchané travní směsi pro tento účel. Travní směs je vytvořena ze semen, které snášejí vysoké teploty a sucho.

Travní směs na slunná místa je určena pro založení travnatých ploch na místech, která jsou vystavena celodennímu působení slunečních paprsků. Balení: 500 g.

Okrasný trávník k rodinnému domu

Na výsadbu trávníků, u kterých se nepředpokládá pravidelné a větší zatížení rekreačními či sportovními aktivitami, jsou určeny parkové travní směsi. Směsi vytvářejí na pohled pěkný hustý trávník, který však není určen k pravidelné a vyšší zátěž. Trávník roste pomaleji, a proto není nutné jeho časté sekání.

Travní směs vhodná pro okrasné zatravnění,obsahuje odrůdy nižšího vzrůstu a tím tvoří menší množství zelené hmoty.Balení obsahuje 2 kg.

Směs je určena především pro okrasné a reprezentační účely. Vysoký podíl kostřavy červené vytváří krásný, jemný trávník. Podíl jílku vytrvalého a lipnice luční umožňuje, že trávník snese i mírnou zátěž. Balení: 2 kg.

Kvetoucí louka

Na výsadbu louky plné květin a pastvin na chov dobytka jsou určeny speciální travní směsi z kvalitních travních odrůd určených na výsadbu travních ploch s extenzivní péčí, ze semen květin a z léčivých bylin.

Směs hodná pro zatravňování extenzivně pečovaných travních ploch. Balení 2 kg.

Složení směsi: jetel luční, jetel plazivý, jetel zvrhlý, kostřava luční, bojínek luční, jílek vytrvalý pícní, lipnice luční, kostřava červená dlouze výběžkatá. Jetelotravní luční směs AROMA je vhodná pro založení pícních porostů. Balení: 500 g

Oprava trávníku

Pokud je třeba rychle doplnit stávající travnatou plochu, jsou vhodné travní směsi určené na dosev. Směsi tvoří semena se schopností rychle klíčit a silným odnožováním. Ucelení trávníku nastává už do tří týdnů.

Směs DOSEV je sestavena z vybraných druhů trav, které rychle doplňují skladbu travnaté plochy. Hodí se pro jarní dosev, ale i v průběhu vegetace. Balení: 500 g. 

Směs vhodná pro sportovní areály od ploch využívaných k aktivní rekreaci až po profesionální fotbalová hřiště. Je složena z druhů a odrůd odolných sešlapávání. Speciální balení je vhodné pro dosev silně poškozených míst. Balení obsahuje 2 kg.