Zboží od výrobce Rašelina Soběslav

Před více než 60 lety byl založen podnik Rašelina Soběslav. Tento podnik těží rašelinu a zpracovává rašelinové substráty a komposty. Rašelina a.s. se tak řadí k těm společnostem, u kterých velmi důležitou roli hraje tradice. Rašelina, kterou těží, rostla v naší zemi po tisíciletí.
Kvalita výrobků stejně tak jako široký sortiment je v dnešní době všeobecně známa, ale důležitým a dnes nezbytným kritériem úspěchu je rychlost a schopnost dodávek v relativně krátkém čase. To jsou trvalé priority podniku.

Nemáme již zboží od tohoto výrobce